Tack för ett trevligt årsmöte!

Hej alla medlemmar!

Tack för ett trevligt årsmöte och vi hälsar Bengt-Egon Martinsson och Niklas Nyström välkomna i styrelsen.

Vad som händer nu i sommar vill vi i styrelsen att alla ni medlemmar är med och ta beslut på, nedan kommer en lista på vad vi har pratat om, dock är årets Sillarodd struken då detta event fått stryka på foten av någon oförklarlig anledning. Men slå ett öga på förslagen nedan och återkoppla om ni har fler idéer, men som det ser ut nu så kör vi på följande:

5 – 8 Maj Kristihimmelfärd på Tjärö (BVB) samt sjösättarfest på Karön (Alla klubbar i Blekinge)

20 – 23 Juli Östersjöfestivalen i Karlshamn

27 – 29 Juli Eskader (Tärnö, Tjärö, Saxemara) tillsammans med RMK och RSS

29 – 31 Juli Gåsfeten Cup i Saxemara

20 Aug 10 års Jubileum för Matviks bryggförening

Ha de gott i träflisorna!
/ Johan