God Plast och Ett Gott Nytt Träbåtsår

Hej alla glada veteranbåtsägare,

Höstfesten blev helt lysande och vi tackar festkommittén med Jonnie, Lasse34 o Budet i spetsen för en fin fest med god mat och många trevliga människor.

Nu är detta året snart slut och precis som jag så är det säkert ett hårt arbete för alla inne i båttältet redan nu för att sommaren 2018 ska bli så felfri som möjligt, men det är ett roligt och nödvändigt arbete så vi kan njuta och låta andra njuta av våra fina veteranbåtar även nästa år.

Vill också passa på att meddela, att ordförandeskapet som jag (Johan Olofsson) idag har tagit på mina axlar ej kommer att kunna lösas framöver eftersom vi ska ut på vår drömresa genom Europas kanaler och vet ej när vi kommer tillbaka, dock har Nyströms Brygga tänt en svag lanterna om hopp att ordförandeskapet eventuellt kan tas över därifrån, detta hoppas vi på och välkomnar i klubben.

Vi syns till våren om ingenting annat dyker upp!

Eskader & Classic Boat Show 2017

Vilken fantastisk fest och underbart evenemang som denna eskadervecka avslutades med!

Erik tog med sin Solö Ruff täten i årets eskader som sedan dag två skulle kompletteras med åtta andra båtar ute på Tjärö där vi hade en mysig grillkväll och bad med bastu.

På fredagen gick kursen mot Saxemara och Nyströms Brygga där det fullkomligt exploderade av härliga veteranbåtar och trevliga människor.

Ett stort tack till Erik & Erik (som numera har en vlogg på Youtube med samma namn) som styrde upp starten och Kapten Nyström som förgyllde helgen!
20376051_466826860360917_2912756050158448899_n

Soliga Göta Kanal

En solig hälsning från ordföranden på Göta Kanal, en fantastisk resa om ni inte gjort det ännu, här småmys i Motala innan Vättern imorgon.

Magi på Tjärö

tjaro-lanad

Vilken fantastisk dag och kväll vi hade på Tjärö under Kristi himmelsfärd, underbart och magiskt väder, härligt dopp i de blå (lite svalt) senare en lysande grillning med goda drycker och ett glatt humör. Det blev en fin start på sommaren för de gamla båtarna och dess besättningar.

Vi förde även en dialog gällande hamndagen på GÖ som äger rum den 10 Juni, intresse finns hos flera av våra medlemmar att tillsammans med Nyströms brygga dyka upp med någon av båtarna från Saxemara, naturligtvis så hör ni som är intresserade av er till Niklas Nyström på Saxemara båtvarv för att ytterligare styra upp detta event.

Johnnie har fått in beställningar på vimplar och kommer ta tag i detta omgående.

/ Ordföranden

Det blev så bra!

Efter en underbart trevlig dag tillsammans med varvsgänget blev ett lysande arbete utfört inför gjutning av den nya kajen, tack alla medlemmar som ställde upp!


Blekinge Veteranbåtar inbjuder till Årsmöte

Tid: Den 26 mars klockan 15:00
Plats: Saxemara båtvarv

Dagordning för årsmötet

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av dagordning
 3. Val av ordförande för mötet
 4. Val av sekreterare för mötet
 5. Val av 2 justerare
 6. Godkännande av årsmötets utlysande
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Ekonomisk rapport
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fråga om ansvarsfrihet
 11. Fastställande av medlemsavgift för 2017
 12. Inkomna förslag och motioner
 13. Val av ordförande för verksamhetsåret 2017
 14. Val av 2 styrelseledamöter för två år
 15. Val av en suppleant för ett år
 16. Val av revisor och revisorsuppleant för ett år
 17. Val av valberedning
 18. Diskussion om verksamhetsplan för 2017
 19. Medverkan på Östersjöfestivalen
 20. Övriga frågor
 21. Mötet avslutas

Välkommen
/ Ordföranden

God Plast och ett Gott Nytt Träbåtsår

Hej alla glada veteranbåtsägare, nu är detta året snart slut och precis som jag så är det säkert ett hårt arbete för alla inne i båttältet redan nu för att sommaren 2017 ska bli så felfri som möjligt, men det är ett roligt och nödvändigt arbete så vi kan njuta och låta andra njuta av våra fina veteranbåtar även nästa år.
Styrelsen vill även passa på att tacka för en helt lysande höstfest med många trevliga inslag av musik, vi hade precis lika trevligt som vi alltid ha det, tack!